Centrum Biznesu i Innowacji

DOKSA „4E CAPITAL  Sp. z o.o.” sp.k.
ul. prof. M. Życzkowskieg 19,   31-864  Kraków
tel. +48 (12) 395 12 20, fax +48 (12) 395 12 21
e-mai: biuro@4ecapital.pl;  office@4ecapital.pl