Idealne miejsce
na Twoje biuro w Krakowie

parking na 75 samochodów
efektywny system ogrzewania i klimatyzacji
konstrukcja pozwalająca na dowolny podział przestrzeni
centralnie monitorowany system bezpieczeństwa
zaawansowana sieć teleinformatyczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna
6 km od Rynku Głównego
5000 m2 powierzchni